گزارش ذخیره

چگونه در صحبت کردن به زبان انگلیسی کمتر احساس خجالت کنیم - اعتماد به نفس صحبت کردن به زبان انگلیسی را افزایش دهید!


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/١٢/٠٣ (٧ سال قبل)

فرستادن