گزارش ذخیره

چرا افراد نالایق فکر می کنند شگفت انگیز هستند - دیوید دانینگ


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٨/١٨ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن