گزارش ذخیره

چگونه دانشگاه هایی را با حمایت مالی پیدا کردم (در دانشگاه رویاییتون پذیرفته شوید)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١١/١٨ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:15 گوگل
03:16 پژوهش

فرستادن