گزارش ذخیره

افعال عبارتی در مکالمات روزانه انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/٠٧/٠٣ (١٠ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:54 نکاتی در مورد افعال عبارتی
05:47 دیالوگ ها را تمرین کنید
13:00 امتحان

فرستادن