گزارش ذخیره

It Is Likely - صحبت در مورد احتمالات - What؟ | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٨ (٤ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:43 احتمالش هست
05:56 چی؟

فرستادن