گزارش ذخیره

Could you…? Is there…? Are we…? What is…? - صد سوال رایج انگلیسی برای استفاده روزانه


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:03 Could you...?
04:18 Is there...?
08:39 Are we...?
12:40 What is...?

فرستادن