گزارش ذخیره

چه چیزی باعث می شود انگلیسی آمریکایی به نظر برسد | تحصیل زبان انگلیسی | تلفظ انگلیسی آمریکایی


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٢٦ (٣ سال قبل)

فرستادن