گزارش ذخیره

انگلیسی مودبانه - چرا از "would" استفاده می کنیم؟


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٠/٠٧/٠٤ (١٢ سال قبل)

فرستادن