گزارش ذخیره

واقعاً چه زمانی بالغ هستید؟ - شانون اودل - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٣٠ (٤ ماه قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن