گزارش ذخیره

تلفظ انگلیسی بریتانیایی در 50 دقیقه - تمام 150 کلمه مورد نیاز


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٠٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:10 دانلود رایگان
03:33 10 کلمه اشتباه با تلفظ اشتباه
08:09 5 کلمه دشوار
10:46 10 برند
14:54 10 اسم دخترانه
18:20 10 اسم پسرانه
21:08 شهرها و شهرک ها
29:58 10 برند خودرو
33:28 سخت ترین کلمات

فرستادن