گزارش ذخیره

چگونه برای اسپیکینگ آیلتس قسمت 3 آماده شویم - سوالات متداول.


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١١/٠٢ (٥ سال قبل)

00:09 Remember to...
01:11 سوالات قسمت 3
01:59 محرک ها

فرستادن