گزارش ذخیره

تست لیسنینگ b2 - قسمت دوم | آزمون گوش دادن به زبان انگلیسی


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠٥ (٦ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:30 قسمت 1
04:06 قسمت 2
08:14 قسمت 3
11:38 قسمت 4
16:30 قسمت 5
19:58 قسمت 6
24:00 امتیاز خود را به اشتراک بگذارید

فرستادن