گزارش ذخیره

گرامر انگلیسی: افعال موافقتی - all, most, some, none


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/١٥ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:03 مثال ها
06:15 تمرین

فرستادن