گزارش ذخیره

افعال معین و افعال نیمه وجهی | آموزش گرامر زبان انگلیسی


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٢٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:42 افعال معین
01:15 قوانین دستور زبان
05:12 Should
07:56 Must
08:42 ممکن ها
10:06 جملات نمونه
12:21 مشق شب

فرستادن