گزارش ذخیره

این - نحوه ارائه اطلاعات | مجموعه #42 | تمرین زبان انگلیسی


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٢٤ (٩ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:38 That (دادن اطلاعات بیشتر)
05:57 This is for __ (جمله را تمام کنید)

فرستادن