گزارش ذخیره

5 نکته برای مهارت های بهتر لیسنینگ به زبان انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٢٠ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:51 چرا گوش دادن به زبان انگلیسی سخت است؟
02:15 تلفظ طبیعی را تمرین کنید
04:09 با هم بخوانید گوش کنید
05:38 به لهجه های مختلف گوش دهید
08:18 آنچه را که می شنوید بنویسید
11:10 بدون زیرنویس تماشا کنید

فرستادن