گزارش ذخیره

تلفظ انگلیسی | صدای AH : Soda


کانال سنترال کانال سنترال
١٤,٣٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/١٢/٠٥ (٩ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 کشش زبان
01:30 صدای AH

فرستادن