گزارش ذخیره

بیش از 50 افعال رایج انگلیسی (همراه با کتاب کار!)


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٢/٢٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:56 افعال عبارتی برای مکالمات
07:29 افعال عبارتی با LOOK
12:34 افعال عبارتی برای بیماری
16:21 افعال عبارتی برای پول
18:34 افعال عبارتی با COME
23:58 افعال عبارتی تجاری
25:20 افعال عبارتی با UP

فرستادن