گزارش ذخیره

فهرست عواطف و احساسات | واژه های احساسی به زبان انگلیسی


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠١/١٥ (٥ سال قبل)

فرستادن