گزارش ذخیره

بزرگترین عدد چیست؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/٠٧ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:46 داستان مهدکودک من
01:41 می توانید تصور کنید
02:00 عدد 1000
03:00 بی نهایت
04:20 بزرگترین اعداد
05:26 گوگل
06:15 خلاصه

فرستادن