گزارش ذخیره

50 فعل مهم در انگلیسی برای مکالمه روزانه


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٢٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:59 افعال آشپزخانه
08:39 افعال تمیز کردن

فرستادن