گزارش ذخیره

دوره آنلاین کامل تلفظ انگلیسی بریتانیایی


کانال دریم انگلیش کانال دریم انگلیش
٥١٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/١٤ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:28 هدف این دوره
01:05 در دوره چیست؟
02:13 آیا این دوره برای شماست؟
02:48 نحوه پیوستن به دوره معلم تام

فرستادن