گزارش ذخیره

برنامه مطالعه زبان انگلیسی - روال یادگیری روزانه 20 دقیقه ای انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٥ (١ سال قبل)

00:00 بهترین راه برای یادگیری زبان
00:30 چیزی که من را برای ساختن این ویدیو تشویق کرد
01:44 5 دقیقه گوش دادن
03:57 5 دقیقه سخنرانی
07:35 7 دقیقه یادگیری لغات
08:29 3 دقیقه تامل
10:01 یک منبع برای تمرین انگلیسی هر روز

فرستادن