گزارش ذخیره

6 راه برای تغییر لهجه انگلیسی | واضح صحبت کنید!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/٠١ (٣ سال قبل)

02:58 آیا لهجه شما مانع است؟
03:31 لهجه خود را انتخاب کنید
06:36 تماشا کن و گوش کن
08:29 تقلید را تمرین کنید
10:01 همه چیز را با صدای بلند بگو
12:21 صدای خودتان را ضبط کنید

فرستادن