گزارش ذخیره

عبارات انگلیسی برای مبتدیان که لازم است بدانید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٠٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:20 Direction / transportation
02:10 Essential services
03:55 Talking to people
04:20 Accommodation
05:50 Accommodation
06:24 Money

فرستادن