گزارش ذخیره

WILL در مقابل GOING TO - تفاوت بین Will و Going to | زمان آینده در گرامر انگلیسی


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٤/٠٨ (٥ سال قبل)

فرستادن