گزارش ذخیره

راهنمای تافل رایتینگ شماره 1 با کرستین لازور


کانال آمادگی تافل کانال آمادگی تافل
٣٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/٢٩ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:54 رایتینگ تافل 1
02:44 قالب های تافل
04:12 خواندن در مقابل سخنرانی
07:48 الگو
09:14 یک قالب
09:32 موفقیت
13:36 آنچه برای شما کار می کند
15:21 نحوه بازنویسی
20:46 نمونه سخنرانی خواندن
22:34 مقدمه سخنرانی خواندن
24:12 حمایت از بند 1
25:33 حمایت از بند 2
32:12 انتقال ها
35:22 ساختار نوشتاری
38:17 توصیه های دیگر

فرستادن