گزارش ذخیره

چرا خون خرچنگ نعل اسبی را برداشت می کنیم؟ - الیزابت کاکس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٦/٣٠ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن