گزارش ذخیره

Where (جهت ها و در شهر) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٨ (٩ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:38 جهت
04:51 به سوالات پاسخ دهید

فرستادن