گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری - نحوه بیان حمایت به زبان انگلیسی | درس 40


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٠٥ (١٢ ماه قبل)

00:00 مقدمه
01:51 من می توانستم همراهی کنم
04:00 شکی در مورد
05:29 تمرین
06:13 نتیجه گیری

فرستادن