گزارش ذخیره

چگونه 20 نام تجاری ساعت های لوکس را به درستی تلفظ کنیم؟


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٨/٢٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:41 تلفظ
06:58 نام های تجاری





فرستادن