گزارش ذخیره

چگونه به زبان انگلیسی مسلط باشیم: این ۷ کار را انجام ندهید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٠٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:18 فران و کارلوس چه کسانی هستند
03:33 دوره رایگان انگلیسی
04:30 این کار را نکن
09:08 روی گواهی ها تمرکز کنید
10:03 صبر نکن
12:20 راه حل های جادویی
15:08 صدا
17:25 بهانه
20:07 نکات

فرستادن