گزارش ذخیره

CookER? Irresistible!? Going FOR shopping - رایج ترین اشتباهات انگلیسی در "این هفته! به زبان انگلیسی"


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٢ (١٠ ماه قبل)

فرستادن