گزارش ذخیره

دوره زبان انگلیسی تجاری - درس 2: ارائه پیشنهادات به زبان انگلیسی | مکالمه انگلیسی تجاری


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/٠٥/١١ (٨ سال قبل)

فرستادن