گزارش ذخیره

چند تا؟ (اسم های قابل شمارش) - غذا | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٤ (٥ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:40 چقدر می خواهی؟ (اسم های قابل شمارش)
04:27 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن