گزارش ذخیره

بله، دانشمندان در واقع یک آسانسور به فضا می سازند - فابیو پاکوچی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/١٦ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن