گزارش ذخیره

تلفظ انگلیسی | صدای HH : Hat


کانال سنترال کانال سنترال
١٤,٣٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/١٢/٠٦ (٩ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 حرکت صدا به جلو
01:00 صدای مصوت
02:00 ترکیبی
02:30 کلمات

فرستادن