گزارش ذخیره

آیا می خواهید با اعتماد به نفس انگلیسی صحبت کنید؟ سریال فرندز می تواند به شما کمک کنند


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٠٧ (١١ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:17 صحنه ای که مطالعه خواهیم کرد
00:47 تحلیل کامل
00:50 انگلیسی آمریکایی
03:12 عضویت در کانال
38:28 یک بار دیگر گفتگوی کامل
39:01 لایک کنید و مشترک شوید

فرستادن