گزارش ذخیره

انگلیسی در 6 دقیقه - "هنر و فرهنگ" مگا کلاس انگلیسی! سی دقیقه واژگان جدید!


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٠٨ (١ سال قبل)

00:00 چقدر باید خلاق باشیم؟
06:00 کتابخانه انسانی
12:09 چراغ ها! دوربین! بوسه! صمیمیت روی صفحه نمایش
18:12 چرا سوپر ماریو اینقدر محبوب است؟
24:16 ربات های هنرمند

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
١١ ماه قبل