گزارش ذخیره

شهود خود را بررسی کنید: مشکل تولد - دیوید نافکه


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٢/١٤ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن