گزارش ذخیره

نحوه مقایسه و تضاد: عبارات، رابط ها و اصطلاحات


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/١٨ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:31 مقدمه
01:21 مقایسه مکان ها، افراد و اشیا
07:36 مکان ها، افراد و اشیاء متضاد
09:54 اصطلاحات برای تضاد
12:39 اتصالات برای مقایسه و تضاد

فرستادن