گزارش ذخیره

یادگیری زبان انگلیسی با سخنرانی | Independence Day با ویل اسمیت


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/١٤ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:02 واژگان
10:06 درس
13:28 صحنه فیلم
15:06 Get Off
16:23 Bang Up
20:37 برخورد نزدیک

فرستادن