گزارش ذخیره

شرایط - گرامر انگلیسی درس 2: پاسخ به سوالات شما


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٣/٠٩ (٦ سال قبل)

01:32 شرطی I (شرط اول)
02:43 شرطی 2 (شرط دوم)
04:40 شرطی 3 (شرط سوم)
05:56 موارد خاص
07:40 اشتباهات رایج

فرستادن