گزارش ذخیره

اسطوره جعبه پاندورا - ایزولت گیلسپی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٠/٢٥ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:23 پاندورا
01:08 اپیمتئوس
01:41 جعبه پاندورا
02:04 وسواس پاندورا

فرستادن