گزارش ذخیره

من احساس می کنم گیر کردم و دیگر نمی خواهم انگلیسی یاد بگیرم | برنامه عملیاتی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/١٦ (٢ سال قبل)

00:00 همه احساس می کنند گیر کرده اند
01:43 میخواستم از این کانال انصراف بدم
03:03 اهداف خود را به خاطر بسپارید
06:05 روش یادگیری را تغییر دهید
07:38 یک دوست مطالعه پیدا کنید
08:48 یه کار کوچیک انجام بده
10:18 الهام گرفته
11:08 زنجیر را پاره نکن
11:51 طرز فکرت را عوض کن
13:03 به خودت استراحت بده

فرستادن