گزارش ذخیره

از گفتن "I like" درانگلیسی خودداری کنید (درس اسپیکینگ)


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:38 سطح مقدماتی
03:53 سطح متوسط
07:58 سطح پیشرفته

فرستادن