گزارش ذخیره

توصیف ظاهر افراد به زبان انگلیسی - درس واژگان تصویری


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٢/٢٩ (٣ سال قبل)

فرستادن