گزارش ذخیره

اسباب بازی ها چگونه اختراع می شوند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/٢١ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 اسباب بازی ها چگونه اختراع می شوند
02:41 یک داستان واقعی

فرستادن