گزارش ذخیره

آیا استرس بر حافظه شما تأثیر می گذارد؟ - الیزابت کاکس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٦/١٣ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن