گزارش ذخیره

10 فعل عبارتی پیشرفته برای اسپیکینگ آیلتس


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:25 خوش آمدید
01:25 TO KNOCK OFF
03:30 TO CHIP IN
04:35 TO CHIME IN
05:02 TO HASH OUT
06:19 TO WIND UP
07:08 TO MAKE OUT
09:20 TO DO UP
10:08 TO DROP IN (ON)
12:05 TO TURN OUT
13:56 TO GO OFF
14:22 TO TAKE UP
14:40 TO TAKE TO
15:15 TO SHOW OFF

فرستادن